Wanneer je kiest voor Sanum kies je voor transparantie

We zijn experts in webdesign, SEO, e-commerce, branding & internetmarketing diensten.

 
Contact
Post adres

Zinkstraat 24, 4823AD Breda

Enail

info@sanumwebdesign.nl

Telefoon

076 204 5313

Whats app

076 204 5313

Algemene Voorwaarden Winter Webdesign Actie – Sanum Webdesign

  1. Actieperiode: De Winter Webdesign Actie is geldig van 15-11-2023 tot 31-12-2023. Aanvragen die binnen deze periode worden ingediend, komen in aanmerking voor de speciale kortingen en voordelen.

  2. Aanvraagprocedure: Om gebruik te maken van de Winter Webdesign Actie, dient de klant contact op te nemen met Sanum Webdesign voor een gratis consult. Tijdens dit consult worden de wensen en eisen van de klant besproken om een passende offerte op maat te kunnen aanbieden.

  3. Offerte en Betaling: De klant ontvangt na het gratis consult een gedetailleerde offerte met daarin de kosten en kortingen die van toepassing zijn op basis van de Winter Webdesign Actie. Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden volgens de betalingsvoorwaarden vermeld in de offerte.

  4. Wijzigingen en Annulering: Eventuele wijzigingen aan de overeengekomen dienstverlening moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen de klant en Sanum Webdesign. Bij annulering van de dienstverlening door de klant na de ondertekening van de offerte, kunnen annuleringskosten van toepassing zijn.

  5. Oplevering en Acceptatie: De opleveringstermijn van de WordPress-website wordt overeengekomen in de offerte. De klant heeft na oplevering een periode van [aantal dagen] voor het testen en eventueel aangeven van aanpassingen. Na deze periode wordt de website als geaccepteerd beschouwd.

  6. Intellectueel Eigendom: Het intellectuele eigendom van de ontwikkelde website blijft bij Sanum Webdesign totdat de volledige betaling is ontvangen. Na volledige betaling wordt het eigendom overgedragen aan de klant.

  7. Garantie en Onderhoud: Sanum Webdesign biedt 2 maanden garantie op technische fouten die niet zijn veroorzaakt door de klant. Na deze periode kan de klant een onderhoudscontract afsluiten voor verdere ondersteuning en updates.

  8. Privacy en Gegevensbescherming: Sanum Webdesign verbindt zich ertoe de privacy van de klant te respecteren en alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening.

  9. Toepasselijk Recht: Op deze Winter Webdesign Actie en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

  10. Slotbepaling: Sanum Webdesign behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voorafgaand aan de overeenkomst gecommuniceerd met de klant.

Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op met Sanum Webdesign. Wij kijken ernaar uit om jouw ideale WordPress-website te realiseren!