Wanneer je kiest voor Sanum kies je voor transparantie

We zijn experts in webdesign, SEO, e-commerce, branding & internetmarketing diensten.

 
Contact
Post adres

Zinkstraat 24, 4823AD Breda

Enail

info@sanumwebdesign.nl

Telefoon

076 204 5313

Whats app

076 204 5313

Disclaimer SanumWebdesign

Deze disclaimer regelt uw gebruik van de website sanumwebdesign.nl. Door deze website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer in zijn geheel.

  1. Aansprakelijkheid uitsluiting SanumWebdesign streeft naar de hoogst mogelijke nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website. Ondanks onze inspanningen kunnen er echter fouten of onvolledigheden voorkomen. Wij sluiten uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

  2. Wijzigingen aan de website SanumWebdesign behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk moment de inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, links en andere informatie, te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige gevolgen die voortvloeien uit dergelijke wijzigingen.

  3. Externe links Deze website kan links bevatten naar externe websites of bronnen van derden. SanumWebdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van deze externe bronnen. Het plaatsen van een link naar een externe website betekent niet dat SanumWebdesign de inhoud of standpunten ervan onderschrijft.

  4. Intellectueel eigendom Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website zijn eigendom van SanumWebdesign, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SanumWebdesign materiaal van deze website te kopiëren, verspreiden, of op enigerlei wijze te gebruiken.

  5. Toepasselijk recht Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Door het gebruik van deze website stemt u in met de voorwaarden en bepalingen van deze disclaimer. Als u het niet eens bent met een deel van deze disclaimer, wordt u verzocht deze website niet te gebruiken.