Het proces begint meestal met een kennismakingsgesprek of een briefing waarin je jouw visie, doelen en eisen voor de website deelt. Op basis daarvan kan het bureau een voorstel doen met een strategie, tijdschema en kostenraming voor jouw project.